03-6054554

הצטרפו אלי לפייסבוק

Visit Us On Facebook

לחשוב מחוץ לקופסה

דף הבית בלוג לחשוב מחוץ לקופסה

כידוע, התנאי לאישור הסכם בין בני זוג  הוא  שהצדדים חתמו  מתוך הסכמה ורצון חופשי כאשר ביהמ"ש מסביר לבני הזוג  את סעיפי ההסכם, משמעויותיו ותוצאותיו. יש גישה שדוגלת, שהשופט צריך להיות פסיבי וישנה גם  גישה אקטיבית, לפיה על השופט לשאול את הצדדים שאלות, לעבור אתם על כל סעיפי ההסכם ואם קיים חוסר בהירות לגבי  סעיף שנראה לבית המשפט לא ברור או מקפח  לבדוק מדוע הסעיף נוסח כך והאם מקובל עליהם הסעיף כפי שנוסח.

לכן, ההמלצה שלי כשמגיעים לערכאה המוסמכת על מנת לאשר הסכם לבוא עם הרקע להסכמות והסיבות לכך כדי להסביר לבית המשפט מדוע נוסח ההסכם כפי שנוסח למקרה שנישאל על כך.
בנוסף, אני ממליצה לנסח סעיף בהסכם לפיו גם אם ישתנו הנסיבות בעתיד הדבר לא זה לא יהווה שינוי מהוראות ההסכם.

שינוי גודל גופנים